Biogas en hernieuwbare energie

Het opwekken van biogas en biomethaan biedt een duurzamer alternatief voor fossiele brandstoffen door groenafval te upcyclen tot hernieuwbare energie. DESOTEC is er trots op samen te werken met biogasproductiebedrijven om gasstromen te behandelen, waardevolle apparatuur te beschermen en te helpen bij het opwerken van ruw biogas tot biomethaan.

Biogasproductie floreert

De biogasindustrie bloeit, met installaties die wereldwijd worden geïnstalleerd op stortplaatsen, op boerderijen en in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Ruw biogas wordt geproduceerd uit organisch afval door anaerobe vergisting, wat resulteert in een mengsel van methaan (CH₄), koolstofdioxide (CO₂) en andere componenten in verschillende concentraties.

Biogaszuivering is een essentiële stap en de mobiele duurzame filters van DESOTEC zijn ideaal voor deze taak. Onze eenvoudige plug-and-play oplossingen ontlasten drukke locaties en zijn vooral onmisbaar voor kleinschalige installaties waar geen deskundig personeel aanwezig is.

Biogaszuivering om apparatuur en het milieu te beschermen

Biogas kan worden gebruikt om machines aan te drijven, met name motoren voor warmtekrachtkoppeling (WKK). De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC verwijderen verontreinigingen om apparatuur te beschermen: bijvoorbeeld siloxanen, die abrasief zijn, en waterstofsulfide (H₂S), dat corrosie en verzuring van de motorolie veroorzaakt.

Er zijn ook gezondheids-, geurbestrijdings- en milieuredenen om H₂S te verwijderen, vooral om de vorming van zure regen te voorkomen. De duurzame mobiele filtratie van DESOTEC ondersteunt je bij de productie van groene stroom voor Europa.

Nu de wereldeconomie ernaar streeft om over te schakelen op hernieuwbare energie en duurzamere energiebronnen te vinden, neemt de productie van biogas en biomethaan een hoge vlucht. De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC zijn essentieel om bedrijven te helpen bij het zuiveren van procesgassen en het produceren van schone energie voor een groenere toekomst.

Opwerking van biogas tot biomethaan

Het opwerken van biogas tot biomethaan is over het algemeen een efficiëntere en kosteneffectievere toepassing. Biomethaan is geschikt voor directe injectie in nationale gasnetwerken of omzetting in gecomprimeerd aardgas (Bio-CNG) of vloeibaar aardgas (Bio-LNG) voor transportbrandstof. Om de vereiste zuiverheid van 99% CH₄ te bereiken, is echter behandeling nodig.

Er zijn verschillende technologieën beschikbaar om CH₄ te scheiden van CO₂ en andere moleculen in de gasstroom. Membranen zijn daar één van, maar moeten worden beschermd tegen siloxanen en andere componenten. De mobiele actieve koolfiltratie van DESOTEC is een effectieve voorbehandeling.

Wassers en biowassers kunnen ook worden gebruikt om CO₂ te verwijderen, maar zijn minder effectief in het behandelen van H₂S en vluchtige organische stoffen (VOS). Wanneer ze na deze technologieën worden geplaatst als polijststap, zorgt de duurzame mobiele filtratie-oplossing van DESOTEC ervoor dat het eindproduct zuiver is.

Belangrijkste zuiveringsbehoeften voor biogas:

  • VOS
  • Siloxanen
  • Terpenen
  • H₂S
  • Ammoniak (NH₃)

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC

De full-service mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC bestrijken alles, van de beoordeling van zuiveringsbehoeften tot afvalbeheer. Voor het opwerken van biogas tot biomethaan is actieve kool een best beschikbare technologie (BBT).

Onze experts bepalen het beste type actieve kool en filter voor jouw behoeften, op basis van componenten, concentraties, stroomsnelheden en andere procesparameters.

DESOTEC transporteert filtratieafval in gesloten eenheden weg van jouw locatie. Alle moleculen worden vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt om jouw bedrijfswinsten en verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten. Waar reactivering onmogelijk is, wordt afval veilig verwerkt. Ons R&D-team is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsoplossingen om de duurzaamheid verder te verbeteren.

DESOTEC heeft ons geholpen om onze biogasstroom te upgraden zodat het bruikbaar is in het hoofdgasnet. Dankzij hun flexibele oplossing konden we ons snel aanpassen.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele oplossingen geconfigureerd om te voldoen aan jouw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer erbij is het eenvoudig om je groene doelen te bereiken.

Onze filtratie-oplossingen