Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Węglowodory

Informacje ogólne

Olej, kreozot, tworzywa sztuczne, pestycydy. Wszystkie te substancje zawierają węglowodory, stawiając firmy przed poważnymi wyzwaniami związanymi z oczyszczaniem ścieków lub remediacją gleby. Desotec zna odpowiedź na ten problem: zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne, które pozwalają firmie prowadzić działalność, jednocześnie chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego usuwanie węglowodorów jest ważne?

W dzisiejszych czasach wszyscy zdajemy sobie sprawę, że paliwa kopalne, których głównym składnikiem są węglowodory, stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Niektóre węglowodory są rakotwórcze, podczas gdy inne gromadzą się w przyrodzie, gdzie mogą szkodzić organizmom wodnym i przedostawać się do ludzkiego łańcucha pokarmowego.

Desotec ma na to odpowiedź, dostarczając firmom filtry, które skutecznie usuwają węglowodory ze ścieków przemysłowych, gleby i wód gruntowych. Nasze filtry działają w wielu lokalizacjach, oczyszczając kilka związków, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory chlorowcowane zawierające chlor, fluor lub brom, benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX) oraz węglowodory ropopochodne.

Usuwanie zanieczyszczeń z węglowodorami ze ścieków przemysłowych

Węglowodory znajdują się w niezliczonych produktach codziennego użytku. Dlatego firmy z różnych sektorów poszukują rozwiązań do oczyszczania ścieków, którym mogą zaufać.

Węglowodory mogą być uwalniane do ścieków w wyniku produkcji lub stosowania różnych produktów, takich jak herbicydy i pestycydy, bitumen, żywność, kosmetyki, tworzywa sztuczne, płyny odtłuszczające i czyszczące oraz odzież. Wszystkie z nich mogą być skutecznie oczyszczane za pomocą zrównoważonych filtrów mobilnych Desotec, zanim ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków lub środowiska.

Spływ wody deszczowej to kolejne wyzwanie, z którym filtry Desotec mogą sobie poradzić. Na złomowiskach i składowiskach odpadów woda deszczowa może zawierać śladowe ilości płynów chłodzących stosowanych w lodówkach lub produktach ropopochodnych. Przepompowując wodę odciekową i przepuszczając ją przez filtr Desotec, firmy zajmujące się gospodarką odpadami mogą utrzymać swoje lokalne środowisko w czystości.

Usuwanie zanieczyszczeń węglowodorami występujących w wodach podziemnych

Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach przepisy zostały zaostrzone, a niektóre produkty węglowodorowe zostały zakazane, ich dziedzictwo pozostaje z nami. Desotec współpracuje z firmami zajmującymi się remediacją gleby w celu usunięcia węglowodorów znajdujących się w osadach jeziornych i wodach gruntowych w wyniku przeszłej działalności przemysłowej.

Na przykład stosowanie kreozotu węglowego, który składa się głównie z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), jest od wielu lat mocno ograniczone. Jest to bardzo trwały, bioakumulatywny i toksyczny składnik (vPvB), który jest również uważany za rakotwórczy.

W przypadku nieoczekiwanego wykrycia kreozotu lub innych produktów węglowodorowych podczas projektu budowlanego, Desotec szybko instaluje mobilne filtry do uzdatniania wody, aby zapewnić kontynuację prac z minimalnym opóźnieniem. Nasze filtry są dostarczane na zasadzie wynajmu, dzięki czemu doskonale nadają się do tymczasowego użytku.

Dla zdrowia ludzi i planety kluczowe jest, aby nasze drogi wodne i wody gruntowe pozostały wolne od zanieczyszczeń węglowodorami. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom filtracyjnym Desotec, Twoja firma może przyczynić się do ograniczenia wpływu węglowodorów na nasze środowisko i zdrowie.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Desotec posiada specjalistyczną wiedzę i technologię, aby wspierać Twoją firmę w spełnianiu warunków pozwoleń i przepisów, chroniąc Twoją firmę i pomagając Ci osiągnąć ekologiczne cele.

Wiele węglowodorów jest obecnie ściśle kontrolowanych przez prawodawstwo. Dopuszczalne limity są bardzo niskie, zwłaszcza w przypadku węglowodorów, o których wiadomo lub podejrzewa się, że są rakotwórcze.

W sektorze budowlanym niektóre kraje, takie jak Francja, wymagają od firm przeprowadzenia remediacji gleby w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia węglowodorami. Mobilne filtry Desotec typu plug-and-play umożliwiają nieprzerwaną realizację złożonych projektów.

Jak pomagamy

Zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne Desotec

Desotec dostarcza kompleksowe rozwiązania dla wszystkich potrzeb związanych z filtracją ścieków. Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystko, od analizy potrzeb w zakresie filtracji, przez projektowanie konfiguracji, po przetwarzanie odpadów.

Nasze zrównoważone, mobilne filtry potrafią poradzić sobie z szeregiem różnych węglowodorów, stężeń, natężeń przepływu i innych parametrów procesowych. Mogą być stosowane jako samodzielne zabiegi lub w połączeniu z innymi technologiami jako etap obróbki wstępnej lub dodatkowego oczyszczania.

Odpady pofiltracyjne transportujemy w zamkniętych jednostkach z dala od zakładu klienta. Wszystkie cząsteczki są niszczone, a tam, gdzie to możliwe, węgiel jest reaktywowany, co zapewnia rozwiązanie o obiegu zamkniętym, które jest zarówno opłacalne, jak i ekologiczne.

Filtry Desotec okazały się bardzo skuteczne w oczyszczaniu naszych ścieków. Dzięki tej prostej, ale skutecznej konfiguracji, spełniamy obecnie nasze limity środowiskowe.

Nasze rozwiązania filtracyjne

Nasza mobilna i modułowa usługa oczyszczania ułatwia bycie ekologicznym. Zrównoważone postępowanie z odpadami i wsparcie 24/7 są wliczone w cenę naszych usług, dzięki czemu możesz skupić się na produkcji.

Nasze rozwiązania filtracyjne