Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Kant-en-klaar geurverwijderingssysteem bij een tankopslagfaciliteit

De mobiele actieve koolfilters van DESOTEC werken op een eenvoudige plug-and-play basis. Soms moeten ze echter worden opgenomen in een groter afzuigsysteem. DESOTEC werkt samen met betrouwbare onderaannemers in heel Europa om efficiënte en kosteneffectieve luchtfiltersystemen voor onze klanten te ontwerpen en te installeren.

Het probleem

Een bedrijf in België exploiteert opslagtanks voor externe klanten. Ter plaatse hebben ze een grote silo die wordt gebruikt voor de opslag van plastic korrels, die worden gedroogd door de tank met hete lucht te spoelen. De luchtemissies worden via de bovenkant van de silo afgevoerd.

De emissies bevatten echter verschillende organische stoffen, waaronder alkanen, die geurklachten veroorzaakten van werknemers op de locatie en omwonenden. Het bedrijf wilde een aangename werk- en leefomgeving garanderen voor zijn personeel en buren en nam daarom contact op met DESOTEC.

We stelden vast dat onze actieve koolfiltertechnologie geschikt zou zijn voor het verwijderen van de geurmoleculen zodra deze geïntegreerd zou zijn in een afzuigsysteem.

De oplossing

We hebben een gespecialiseerd bedrijf voor luchtafvoer ingehuurd om samen met ons een totaaloplossing voor de klant te ontwerpen en te leveren.

Deze bestaat uit leidingwerk dat van de ventilatieopening bovenop de silo naar beneden naar een stoffilter op maaiveldhoogte leidt, wat voorkomt dat de actieve kool in het DESOTEC-filter verstopt raakt, wat de efficiëntie ervan zou verminderen.

De DESOTEC-filter is een AIRCON 3000-model dat een debiet van 3000 m³/u aankan.

Het systeem bevat ook een ventilator om de uitstoot over de filters af te voeren en terug in de schoorsteen te blazen voor lozing in de atmosfeer. Een elektriciteitskast voorziet de ventilator van stroom en een geluidsdemper vermindert de geluidsoverlast.

Onze onderaannemer leverde alle apparatuur behalve het DESOTEC-filter. Toen alle onderdelen klaar waren, installeerde de onderaannemer de opstelling in twee-drie dagen in maart 2021, zonder enige uitvaltijd voor de klant.

De resultaten

Het filtersysteem werkt goed en de klant heeft geen geurklachten ontvangen. De eerste filtervervanging vond zoals verwacht zes maanden na de installatie plaats.

DESOTEC draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het systeem en is het enige aanspreekpunt voor de klant, wat het proces voor hen vereenvoudigt. Dankzij onze uitgebreide expertise hebben we goede samenwerkingsverbanden opgebouwd met betrouwbare externe aannemers in alle markten waar we actief zijn.

De klant heeft meerdere silo's op zijn terrein en zal deze installatie wellicht ook bij andere silo's plaatsen, afhankelijk van de inhoud. Hij kan nu zijn tankopslagdiensten promoten bij potentiële klanten met een kant-en-klare oplossing voor geurbehandeling. Aangezien zowel de kapitaal- als de bedrijfskosten relatief laag zijn, is dit een aantrekkelijke optie.

Verantwoordelijke bedrijven worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om buren en werknemers te beschermen tegen geurhinder. Door geuren te behandelen, vermijden ze negatieve publiciteit en behouden ze hun reputatie.

Bovendien verwerkt DESOTEC al het afval op een veilige en duurzame manier. Afgewerkte koolstof wordt in gesloten filters naar onze faciliteiten vervoerd, waar het wordt geanalyseerd om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen. Alle moleculen die geadsorbeerd werden aan de actieve kool worden gedesorbeerd in de reactiveringsovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving door een verbrandings- en neutralisatieopstelling. De hele installatie en de emissies ervan worden continu online bewaakt, zodat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorstenen komt.