VOC's verwijderen uit luchtemissies in de chemische industrie

Succesvolle bedrijven moeten in staat zijn zich aan te passen, zowel aan veranderende productieniveaus en processen als aan nieuwe regelgeving. De ingenieurs van DESOTEC staan altijd klaar om bestaande installaties opnieuw te ontwerpen en te upgraden om optimale en kosteneffectieve resultaten voor onze klanten te behalen.

Het probleem

In zijn fabriek in Duitsland ontwikkelt een multinational chemicaliën en additieven voor klanten in uiteenlopende sectoren zoals diervoeders en voedingsmiddelen, farmaceutica en cosmetica.

Afhankelijk van de order verwerkt het bedrijf een reeks chemicaliën, waaronder veel gevaarlijke vluchtige organische stoffen (VOC's). De concentraties zijn vaak vrij hoog, met pieken tot 1 - 5 g/m³. Aan de andere kant zijn de stroomsnelheden vrij laag, van ongeveer 50 - 2000 m³/u, afhankelijk van welke productielijn in gebruik is.

Technologieën zoals biofilters of Regeneratieve Thermische Oxidatoren (RTO's) kunnen dergelijke schommelingen niet aan. Dergelijke installaties zijn in ieder geval veel groter dan actieve koolfilters en deze fabriek heeft beperkte ruimte.

Het bedrijf installeerde DESOTEC filters enkele jaren geleden, maar had geen bewakings- en vervangingsschema bijgehouden. Bovendien was de productie toegenomen en veranderd, maar de filterconfiguratie was hetzelfde gebleven.

In het voorjaar van 2020 nam de Duitse verkoopmanager van DESOTEC contact op met de klant om voor te stellen de opstelling opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat deze nog steeds aan de behoeften van het bedrijf voldeed. De klant stemde hier graag mee in, omdat hij graag zijn milieuverplichtingen wilde nakomen en de VOC-emissies in de fabriek wilde verlagen.

Bovendien verwacht het bedrijf dat de toegestane emissielimiet zal worden verlaagd van 50 mg/m³ naar 25 mg/m³ wanneer de Duitse voorschriften voor luchtverontreiniging, bekend als 'TA Luft', eind 2021 worden herzien.

De oplossing

De verkoopmanager van DESOTEC voerde grondige en open gesprekken met de klant. De eerste filterconfiguratie was gebaseerd op ruwe schattingen, maar deze keer leverde de klant actuele metingen van de stroomsnelheden en concentraties.

Dit stelde ons in staat om een nieuwe opstelling te ontwerpen voor de locatie, die vier grote productiegebouwen heeft.

Er waren al twee filtertypes aanwezig. We vervingen de AIRCON 2000C filters door AIRCON 2000 modellen om de verhoogde doorstroomsnelheden te behandelen en zullen binnenkort het AIRCON 3000 model dat de belangrijkste productiehal bedient vervangen door een AIRCON HC-XL unit. Deze grote unit bevat meer koolstof en is vooral geschikt om de hoge concentraties te verwijderen tot onder de emissielimiet van 25 mg/m³.

De klant gebruikte ook verschillende soorten koolstof, waaronder een geïmpregneerd type om zwavelhoudende componenten te verwijderen. Recente metingen wezen echter uit dat er slechts sporen aanwezig waren. Bovendien waren vrijwel alle koolstoffilters verzadigd. DESOTEC heeft nu de verschillende kooltypes vervangen door ons standaardtype, dat het grootste scala aan moleculen aankan, inclusief sporen van zwavel.

De resultaten

Tot nu toe werken de filters perfect en zijn er geen emissies waarneembaar.

Het bedrijf heeft een schema opgesteld voor het vervangen van de filters en voert regelmatig emissiecontroles uit. Het bedrijf vertrouwt erop dat het aan de nieuwe TA Luft-voorschriften zal kunnen voldoen.

We hebben de oude filterunits kunnen repareren en aangepast aan onze huidige normen. Ze zijn nu zo goed als nieuw en zijn weer terug in ons wagenpark.

Zoals dit geval bewijst, is het altijd belangrijk om transparante communicatie en nauwkeurige gegevens te hebben, zodat onze ingenieurs een optimaal systeem kunnen ontwerpen.

Bedrijven moeten ook van tijd tot tijd hun activiteiten opnieuw bekijken om te zien of hun eisen zijn veranderd. Aangezien de filters van DESOTEC op huurbasis worden geleverd, is het eenvoudig om ze te upgraden.

Actieve kool is de meest flexibele behandeling van luchtverontreiniging die er is. Het is geschikt voor continue en discontinue productie en voor variabele debieten, concentraties en componenten. Dit maakt het op lange termijn kosteneffectief.

Het vervangen van filters is snel en eenvoudig. DESOTEC verwerkt alle gebruikte koolstof en transporteert het afval veilig weg van de locatie van de klant in gesloten filtereenheden. Het wordt behandeld in onze ultramoderne faciliteiten in België, waar alle componenten die aan de kool geadsorbeerd zijn, volledig vernietigd worden. De koolstof wordt vervolgens gereactiveerd voor hergebruik, waardoor de kringloop wordt gesloten en de duurzaamheid wordt verhoogd. Alleen onschadelijke waterdamp verlaat de schoorsteen.