Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Bodemsanering voor Olympische bouwwerken

In Frankrijk moeten bouwprojecten voldoen aan strenge voorschriften voor bodemsanering. Als er verontreiniging wordt aangetroffen, moet deze worden verwijderd. Wanneer het project zich in een stedelijk gebied bevindt, is het nog belangrijker dat eventuele emissies worden behandeld om zowel de bouwvakkers als de lokale bevolking te beschermen. DESOTEC biedt flexibele oplossingen met actieve kool om luchtemissies en afvalwater van in-situ of ex-situ bodemsaneringen te behandelen, waardoor complexe grote projecten vlot kunnen verlopen.

Het probleem

Een Frans bedrijf kreeg de opdracht om een bodemsanering uit te voeren van een terrein van twee hectare in het centrum van Parijs, waar een zwembad wordt gebouwd voor de Olympische Spelen van 2024. 

Het terrein werd vroeger gebruikt voor industrie. Koolwaterstoffen waren de belangrijkste verontreinigingen, hoewel er ook enkele aromaten, gechloreerde verbindingen en BTEX aanwezig waren. 

De sanering bestond uit het plaatsen van grote geventileerde tenten over het hele terrein en het afgraven van de grond. Omdat het saneringsproject dicht bij een woonwijk ligt, zijn de tenten geplaatst om ervoor te zorgen dat de verontreiniging niet vervluchtigt tijdens de grondbewerking. Door de lucht in de tent te ventileren en te verversen, blijft de situatie ook veilig voor de mensen die binnen aan het werk zijn. Omdat de grond tot meer dan 10 meter diep moest worden afgegraven, werd ook de grondwaterspiegel bereikt. De grond zelf werd afgevoerd voor behandeling, maar het grondwater werd ter plekke behandeld. Zowel de geventileerde lucht uit de tent als het grondwater werden gezuiverd door middel van actieve koolfiltratie. 

Zoals meestal het geval is bij dergelijke grote en complexe bouwprojecten, nam de klant onze filtratieoplossingen op in zijn plannen, maar kon hij zich niet vastleggen op een exact tijdschema. 

Daarom moesten we klaar staan om op korte termijn een grootschalige oplossing te leveren. 

De oplossing

In het najaar van 2020 kregen we bericht dat onze filters nodig waren. We leverden ze binnen een week. 

Voor de luchtzuivering leverden we 11 AIRCON H filters. Dit zijn horizontale units, maar we kunnen ook een verticale versie leveren met een kleiner vloeroppervlak. Elk filter kan een debiet tot 40 000 m³/u behandelen. 

Dit grote aantal was nodig vanwege de grootte van het te behandelen gebied en niet zozeer vanwege de concentratie verontreinigende stoffen, die relatief laag was. Het gaf de autoriteiten en de lokale bevolking ook de zekerheid dat alle luchtemissies zouden worden gezuiverd. 

We leverden ook twee MOBICON filters voor de behandeling van verontreinigd grondwater. Elk filter kan 100 m³/u water verwerken, hoewel we gewoonlijk 80 m³/u aanbevelen. 

Zowel in de luchtemissies als in het grondwater werden dezelfde verontreinigingen aangetroffen, hoewel de concentraties verschilden. Het is moeilijk om vooraf concentraties in te schatten voor saneringsprojecten, zelfs door monsters te nemen, omdat er zich oplosmiddelen in de bodem kunnen bevinden. 

De resultaten

De klant was tevreden over de snelheid waarmee we de filters leverden en de effectiviteit ervan. 

De filters werden nauwlettend in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat de uitstoot aan de limieten voldeed. Ze bleven bijna een jaar op hun plaats, vanaf november 2020, en slechts één AIRCON H (en geen MOBICON) filter hoefde te worden vervangen. 

DESOTEC levert actieve koolfilters voor een reeks bodemsaneringsprojecten. Deze omvatten: in-situ saneringsprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals bodemluchtextractie of pump and treat; projecten waarbij strikt gecontroleerde verbindingen zoals benzeen aanwezig zijn; en behandelingscentra waar de bodem na uitgraving wordt gebruikt. 

Onze filters zijn om verschillende redenen bij uitstek geschikt voor saneringswerkzaamheden. 

Ze zijn mobiel, waardoor ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen zijn in verschillende stadia van het bouwproces. Voor grootschalige projecten, waar actieve koolfilters slechts een onderdeel zijn van een zeer complexe puzzel, is dit een enorme bonus. 

Ze worden geleverd op huurbasis, zodat bedrijven niet hoeven te investeren in technologie die maximaal een jaar of twee nodig zal zijn. 

DESOTEC verwerkt alle koolstofafval en transporteert het in gesloten eenheden. Onze faciliteit heeft hoge acceptatielimieten, waardoor het mogelijk is om koolstof te behandelen en te reactiveren die bepaalde gechloreerde verbindingen heeft geadsorbeerd, zoals hier het geval was. Dit verhoogt de duurzaamheid en verlaagt de kosten voor klanten.