Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Geurbestrijding

Over

Een proactieve aanpak van geurbestrijding zal je de reputatie opleveren van een milieubewust bedrijf dat respect heeft voor de gemeenschap. Desotec staat klaar om samen met jou snel duurzame mobiele filtratie-oplossingen te leveren, zodat jouw bedrijfsactiviteiten probleemloos kunnen doorgaan.

Waarom zou je geuren behandelen?

Het kan moeilijk zijn om de bron van geuren te bepalen en het meten van emissies is complex en enigszins subjectief. Daarom ontstaat de noodzaak om geuren te behandelen vaak pas bij klachten.

Door de toenemende verstedelijking en de lagere tolerantie voor geurhinder worden sommige al lang bestaande locaties voor het eerst geconfronteerd met klachten. Deze kunnen zich zelfs voordoen wanneer een locatie voldoet aan de limieten voor milieu-emissies.

Met de mobiele filtratieservices van Desotec kun je geuren onmiddellijk behandelen, zodat jij de door de milieuautoriteiten vereiste maatregelen kunt voorkomen en kostbare stilstandtijd kunt vermijden. Je behoudt ook je positieve imago in de media en de gemeenschap en creëert een meer uitnodigende faciliteit voor medewerkers en bezoekers van de locatie.

Wat zijn de industriële bronnen van geuren?

Veel industriële sectoren produceren onvermijdelijk geuren. Toch zijn er zeer effectieve behandelingen beschikbaar, zoals de mobiele filtratieoplossingen van Desotec.

Natuurlijk zijn de voedingsmiddelen- en voederindustrieën rijk aan geuren. Er is een lage tolerantie voor bepaalde geuren, zoals diervoeding, slachthuizen en vlees- en visverwerking. Andere, zoals koffiebranden, kunnen aangenaam zijn, maar alleen bij lagere concentraties.

Zwavelgeuren afkomstig van afvalbeheer en afvalwaterbehandeling kunnen ook worden verminderd door de filters van Desotec, zodat omwonenden er geen last van hebben.

Hoewel er over het algemeen een hogere tolerantie is voor landbouwgeuren, is het belangrijk om meststoffengeuren en geuren afkomstig van biogasinstallaties te behandelen.

Andere toepassingen waar industriële geurbestrijding het verschil maakt, zijn toepassingen die te maken hebben met de productie of behandeling van asfalt en bitumen, geurstoffen, polyester en composieten, verf en coatings.

Voor welke moleculen is industriële geurbestrijding nodig?

Geurmoleculen kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of anorganische chemicaliën zijn, zoals:

  • Aminegeuren van visverwerking.
  • Fenol- en benzeengeuren uit aardolie.
  • Acrylaat- en styreengeuren van kunststoffen en composieten.
  • Waterstofsulfide (H₂S) en andere zwavelgeuren uit bitumen en biogas.
  • Ammoniak (NH₃) uit meststoffen.
  • Dimethylsulfide (DMS) en dimethyldisulfide (DMDS), aromatische koolwaterstoffen, H₂S en NH₃ uit slib, rioolwater en afvalwaterzuivering.

Met de actieve koolfilters van Desotec kunnen fabrikanten deze en vele andere geuren met succes behandelen.

Lokale industrieën vormen het hart van hun gemeenschappen en bieden hen werkgelegenheid en economische voordelen. Met de mobiele filtratieservices van Desotec kan elke industriële installatie een goede relatie met de buren opbouwen door de lucht fris en schoon te houden.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Naarmate de klachten over stank toenemen, wordt de regelgeving strenger. Desotec heeft zowel de knowhow als de technologie om jouw bedrijf in staat te stellen te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Op EU-niveau is de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) de belangrijkste regelgeving voor geuremissies.

Landenspecifieke wetgeving is onder andere TA Luft in Duitsland, die is bijgewerkt om landelijke regelgeving rond geur op te nemen. Andere landen en regio's hebben vergelijkbare wetgeving.

Milieu-instanties stellen de voorwaarden vast voor exploitatievergunningen voor locaties, waarin ook beperkingen voor geuremissies kunnen zijn opgenomen. Als jouw bedrijf wordt geconfronteerd met onderzoeken door deze autoriteiten, kunnen we snel effectieve oplossingen leveren.

Hoe wij jou helpen

Desotec duurzame mobiele filtratie-oplossingen

Als jouw bedrijf te kampen heeft met geurproblemen, dan bieden de mobiele actieve koolfilters van Desotec uitkomst.

We installeren filteropstellingen met standaard actieve kool voor VOS of geïmpregneerde actieve kool voor anorganische verbindingen. Filters werken alleen of in combinatie met andere technologieën. In dringende situaties zijn onze mobiele filters in een mum van tijd operationeel.

We transporteren filtratieafval in gesloten eenheden weg van jouw locatie. Alle moleculen worden vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die zowel efficiënt als groen is. Waar reactivering onmogelijk is, wordt afval veilig verwerkt. Ons R&D-team is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsoplossingen om de duurzaamheid verder te verbeteren.

DESOTEC heeft ons ondersteund bij de engineering en levering van onze procesluchtzuivering, waarmee we geuren kunnen afvangen en emissie naar onze buren kunnen voorkomen.

Onze filtratie-oplossingen

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee je je op jouw bedrijf kunt focussen. Duurzame afvalverwerking en 24-uurs ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratie-oplossingen