Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

AOX

Over

Bestanddelen die chloor, broom of jodium bevatten en die worden gebruikt in farmaceutische, chemische, landbouw- en schoonmaakproducten kunnen in afvalwater en grondwater terechtkomen. De totaaloplossingen van Desotec helpen je bij het zuiveren van water en het saneren van grond van AOX.

Wat zijn AOX?

Wereldwijd streven bedrijven ernaar om onze waterwegen en ons land te beschermen en tegelijkertijd zaken te blijven doen. Hoge AOX-niveaus in afvalwater zijn een teken van vervuiling. Dit is een ernstig milieuprobleem, maar Desotec heeft de oplossing.

De standaardmethode om het AOX-niveau te schatten bestaat uit het meten van de hoeveelheid chloor, broom en jodium die geadsorbeerd worden aan actieve kool. Dit geeft een idee van hoe effectief de filters van Desotec zijn.

De meeste AOX zijn gechloreerd, waaronder dichloormethaan (DCM), trichloorethyleen (TCE), pesticiden, trichloormethaan (chloroform), chloorfenolen en chloorbenzeen. Sommige AOX-componenten zijn biologisch afbreekbaar, maar andere niet. Hiertoe behoren persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), waaronder polychloorbifenylen (PCB's) en dioxinen.

De duurzame mobiele filtertechnologie van Desotec verwijdert al deze componenten, zodat het afvalwater schoon overblijft voor lozing of hergebruik.

Waarom moet AOX worden verwijderd?

Het is essentieel om AOX in afvalwater te reduceren voordat het geloosd wordt om waterwegen en bodemkwaliteit te behouden. Omdat sommige AOX-bestanddelen giftig zijn, beschermt onze filtratie het leven in het water en de menselijke gezondheid.

Desotec-filters reduceren ook niet biologisch afbreekbare bestanddelen, of POP's, tot zeer lage niveaus. Deze vormen een bijzondere uitdaging: ze hopen zich op in de natuur, waar ze in de menselijke voedselketen terecht kunnen komen en risico's voor onze gezondheid kunnen inhouden.

Als jouw bedrijf op zoek is naar manieren om AOX en POP's aan te pakken, kan Desotec je helpen. Onze mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie zijn effectieve en duurzame zuiveringsbehandelingen voor afvalwater, grondwater en proceswater in elke sector.

Industriële waterzuivering

Bestanddelen die chloor, broom en jodium bevatten, worden onder andere gebruikt om coatings, kleefstoffen, geneesmiddelen, chemicaliën en landbouwproducten te maken. De filters van Desotec verminderen de AOX in spoel- en proceswater van deze toepassingen.

Chloor wordt ook gebruikt in reinigings-, desinfecterings- en ontvettingsproducten. Reinigings- en onderhoudsprocessen produceren dan ook AOX-houdend afvalwater, waarvan het gehalte kan worden verlaagd met duurzame mobiele filters van Desotec.

Onze filters worden gebruikt op schrootplaatsen en stortplaatsen, waar ze regenwater of percolaatwater met AOX behandelen.

POP's zijn ook een veelvoorkomend probleem op voormalige industriële locaties door verontreiniging als gevolg van oude lozingen. Desotec levert filters aan tal van saneringsbedrijven en helpt hen grondwater en grond te zuiveren zodat de grond veilig kan worden hergebruikt.

Het zuiveren van water van adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) is van vitaal belang om rivieren en land schoon te houden en onze gezondheid te beschermen. De mobiele actieve koolfilters van Desotec zijn een eenvoudige maar doeltreffende oplossing voor afvalwaterbehandeling en bodemsanering. Door er gebruik van te maken, kan je bedrijf zich richten op het behalen van zijn productiedoelen en groene doelstellingen.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Op EU-niveau is de Kaderrichtlijn Water de overkoepelende wetgeving.

Veel landen scherpen ook hun eigen regelgeving voor AOX-behandeling aan. In Frankrijk bijvoorbeeld betekent het wetsbesluit van 15 februari 2016 (l'Arrêté du 15 février 2016) met betrekking tot opslagfaciliteiten voor ongevaarlijk afval dat afvalwater dat AOX bevat de komende jaren moet worden voorbehandeld voordat het naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) kan worden gestuurd.

Lokale milieuautoriteiten stellen doorgaans zeer lage AOX-grenswaarden vast voor exploitatievergunningen voor locaties vanwege de schade die ze kunnen veroorzaken.

Desotec heeft de expertise en de technologie om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf aan de strenge AOX-grenswaarden kan voldoen.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Desotec is jouw enige aanspreekpunt voor al je filtratiebehoeften op basis van actieve kool en biedt klanten een totaaloplossing. Actieve kool is geclassificeerd als de beste beschikbare behandeling (BBT) voor AOX.

Aangezien AOX vaak samen met andere verontreinigingen wordt aangetroffen, zoals chemisch zuurstofverbruik (CZV), kunnen onze filters nog andere technologieën integreren. Actieve koolfilters die vóór biofilters of fysisch-chemische behandelingen worden geplaatst, vlakken de pieken in de concentraties af. Als ze na deze eenheden worden geplaatst, werken ze als een polijststap.

We verwerken filtratieafval buiten jouw locatie, zorgen ervoor dat alle onderdelen worden vernietigd en reactiveren standaardkool voor hergebruik. Deze circulaire aanpak verhoogt de duurzaamheid van je bedrijf en draagt bij aan een groenere toekomst.

Desotecs expertise hielp ons bij een probleem met bodem- en grondwaterverontreiniging. Hun saneringskennis was essentieel om er een succesvol project van te maken.

Onze filtratie-oplossingen

Flexibele, mobiele en modulaire oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen