Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen

Over

Oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen hebben een enorm scala aan industriële toepassingen, dus het is essentieel om veelzijdige en betrouwbare oplossingen voor afvalwaterzuivering te vinden. Eenvoudige en duurzame mobiele waterbehandelingsdiensten van Desotec verwijderen schadelijke moleculen en zorgen ervoor dat afvalwater geschikt is voor lozing of hergebruik.

Zuivering van industrieel afvalwater

Oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen worden voornamelijk aangetroffen in detergenten en schoonmaakmiddelen. Ze worden ook gebruikt in smeermiddelen, inkt, anticondensvloeistoffen, onkruidverdelgers, kleefstoffen, emulgatoren en wasverzachters. Daarom kan een breed scala aan industriële sectoren afvalwater produceren dat oppervlakteactieve stoffen bevat, met name van schoonmaakprocessen. Onbehandeld hebben deze verbindingen een zeer grote visuele impact. Ze zorgen voor schuim en een vlies op het oppervlak van waterwegen, meestal rond rioolwaterafvoeren. Een snelle en effectieve behandeling is essentieel om klachten van het publiek en actie van de milieuautoriteiten te voorkomen. De mobiele actieve koolfilters van Desotec verwijderen met succes oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen. Ze kunnen na je on-site biofilter worden geplaatst als polijststap, om ervoor te zorgen dat je industriële afvalwater zuiver genoeg is voor lozing in onze natuurlijke omgeving. Waar de concentraties te hoog zijn om te worden verwerkt door een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), fungeren onze oplossingen als een voorbehandeling.

CZV, POP's en ons milieu

Oppervlakteactieve stoffen zijn niet alleen lelijk, maar moeten ook worden verwijderd om het waterleven en de menselijke gezondheid te beschermen. Anionische oppervlakteactieve stoffen zoals natriumdodecylsulfaat (SDS) en natriumlaurylsulfaat (SLS) verlagen de oppervlaktespanning van water en verhogen de oplosbaarheid van andere verontreinigende stoffen. Voorheen bevatten sommige oppervlakteactieve stoffen persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), zoals poly- en perfluoralkylverbindingen (PFAS), die giftig en bioaccumulerend zijn. Ze worden nu streng gecontroleerd om afbraak van bacteriën en schade aan vissen te voorkomen en om de menselijke voedselketen te beschermen. Het is ook belangrijk om het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in afvalwater te verminderen om waterwegen belucht en bloeiend te houden. Desotec heeft eenvoudige en duurzame oplossingen. Onze actieve koolfilters voor afvalwater werken als complete behandelingen of in combinatie met andere technologieën om dergelijke verbindingen terug te brengen tot onder detecteerbare niveaus. Omdat ze mobiel en snel geleverd worden, zijn de Desotec-filters ook zeer geschikt voor tijdelijke of noodsituaties, maar ook voor langdurig gebruik.

Hergebruik van water na verwijdering van oppervlakteactieve stoffen

Adsorptie wordt gezien als de eenvoudigste en tegelijk de meest effectieve oplossing voor het verwijderen van oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen. De actieve koolfilters van Desotec adsorberen ze effectief, waardoor afvalwater veilig kan worden geloosd in RWZI's of mogelijk zelfs rechtstreeks in waterwegen. Dit bespaart jouw bedrijf de kosten van gespecialiseerde afvalverwijdering. Een andere mogelijkheid is dat je bedrijf het gezuiverde afvalwater hergebruikt, waardoor de circulariteit van je industriële processen wordt verbeterd en je groene doelstellingen worden behaald.

Het is van vitaal belang dat de industrie maatregelen neemt teneinde afvalwater te zuiveren om aquatische ecosystemen en de menselijke gezondheid te beschermen. Met de mobiele duurzame filters van Desotec is het eenvoudig om oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen uit afvalwater te verwijderen, zodat jij waterwegen schoon en gedijend kunt houden.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

De regelgeving verschilt per land en regio, waarbij de centrale EU-regelgeving als achtervang fungeert. De wetgeving wordt steeds strenger, dus het is van vitaal belang om je bedrijf vandaag al klaar te stomen voor de toekomst. De mobiele waterbehandelingsfilters van Desotec zijn modulair, waardoor de opstellingen eenvoudig kunnen worden aangepast aan veranderende voorschriften en zuiveringseisen.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Bedrijven die oppervlakteactieve stoffen en schuimmiddelen gebruiken, hebben partners nodig die ze kunnen vertrouwen. Desotec staat klaar om te helpen. Onze actieve koolfilters voor afvalwater kunnen een hele reeks stroomsnelheden, componenten en concentraties aan en onze technici bieden 24 uur per dag ondersteuning. Filters worden op huurbasis geleverd, waardoor de investeringskosten tot een minimum worden beperkt. Het is eenvoudig om filters toe te voegen of te verwijderen om te voldoen aan veranderende productiebehoeften of strengere wetgeving. Als onderdeel van onze totaaloplossing verwijderen we al het filtratieafval in gesloten filters uit de buurt van jouw locaties en vernietigen we geadsorbeerde moleculen in onze ovens. Koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd, waardoor dit een kosteneffectieve en duurzame oplossing is.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opstelling voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratie-oplossingen

Flexibele, mobiele oplossingen geconfigureerd om te voldoen aan jouw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer erbij is het eenvoudig om je groene doelen te bereiken.

Bekijk onze filtratie-oplossingen